Nästa auktion

Nästa auktion TISDAG  21 JAN.   kl. 1700 visning en timma innan auktion visning även MÅNDAG 20 JAN.   1500-1800  TEL.  073-2016389