Nästa auktion

Nästa auktion  tisdag 29 JAN.  kl. 1700 visning en timma innan även måndag 28 JAN.  kl. 1500-1800    TEL.  073-2016389