Nästa auktion

Nästa auktion  tisdag 4 juni    kl. 1700 visning en timma innan även måndag 3 juni   kl 1500-1800    TEL.  073-2016389