Nästa auktion

Nästa auktion  tisdag 2 APRIL   kl. 1700 visning en timma innan även måndag 1 APRIL  kl 1500-1800    TEL.  073-2016389