Nästa auktion

Nästa auktion TISDAG  3 MARS  kl. 1700 visning en timma innan auktion visning även MÅNDAG 2 MARS   1500-1800  TEL.  073-2016389